Vyhledávání


Babylónská věž

Zábavná atrakce, která slouží především pro pobavení ostatních přihlížejících. Sportovně dovednostní zábava, kde hlavním úkolem soutěžících je skládat si pod sebe přepravky od piva a snažit se vylézt  na co nejvyšší počet přepravek. Započítává se pouze takový pokus, při němž si soutěžící snožmo stoupne na poslední pivní bednu. Jištění budou zajišťovat profesionální záchranáři. Soutěž je určena pouze pro dospělé účastníky a na vítěze čeká hodnotná cena. Startovné 20 Kč.

Partnerem soutěže je rodinný pivovar Chodovar z Chodové Plané.

Zpět na program